www.sadecesesli.com Seviyeli SeSLi
  Yeni
 

 

 

 

 

Her

şey yapilabilir
Bir beyaz ka
ğı
tla
Uçak örne
ğ
in uçurtma mesela
Alt
ı
na konulabilir
Bir aya
ğı ötekilerden kısa olduğ
u icin
Sallanan bir masan
ı
n
Veya siir yaz
ı
labilir
Süresi ötekilerden k
ı
sa
Bir ömür üzerine...

Bir beyaz ka
ğı
da
Her
şey yazı
labilir
Senin d
ışı
nda
Güzelli
ğ
ine benzetme bulmak zor
Sen iyisimi sana benzemeye çal
ış

Her
şeyden,
Bir gülden bir ilk bir sonbahardan sor
Belki tabiattad
ı
r çaresi
Senin bir çiçe
ğ
e bu kadar benzemenin
Ve benim
Bilinci nas
ırlı bir bahçıvan çaresizliğ
im
Anlar
ı
m bitkiden filan
Ama anlatamam
Topra
ğın güneşle konuşmasını

Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla...

Sen bana
ışık ver yeter
Bende filiz çok
Köklerim içimde gizlidir
Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok
Bir
ş
iir istersin
"
İç
inde benzetmeler olan"
Kusura bakma sevgilim
Heybemde sana benzeyecek kadar
Güzel bir
ş
ey yok...

Uzun bir yoldan gelen
Tedariksiz kat
ıksı
z bir yolcuyum
Yaral
ı yarası
z sevdalardan geçtim
Koynumda bir beyaz ka
ğıt boşluğ
u
Her
şeyi anlattı
m
Olan olmayan ac
ıtan sancı
tan
Bilsem ki sana varmak içindi
Bütün mola sanc
ıları

Bütün satabilize arkada
şlıklar
Daha h
ızlı koşardı
m
Severad
ı
m gelirdim

Gözlerinin mercan maviliğine...

Sana bakmak
Suya bakmakt
ı
r
Sana bakmak
Bir mucizeyi anlamakt
ı
r
Sa
ğa sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktı
r
A
şk sorgusunda ş
ahanem
Yaln
ız kelepçeler sanıktı
r
Ne yazsam olmuyor
Çünkü bilenler hat
ı
rlar
Hem yap
ılmış
hem yapma çiçek satanlar
Bahç
ıvanlar değil tüccarlardı
r
Sen öyle göz
Sen öyle toprak ve güne
ş ortaklığı

Sen teninde cennet kayganl
ığı iken
Sana
şiir yazmak ahmaklıktı
r...

Bir tek söz kal
ı
r
Di
şlerimin arası
ndan
Ben sana gülüm derim
Gülün ömrü uzamaya ba
ş
lar
Verdi
ğ
im bütün sözler
Sende kals
ı
n isterim
Ben sana gülüm derim
Gül sana benzedi
ğ
i için ölümsüz
Yazd
ığım bütün ş
iirler
Sana ba
ş
layan bir kitap için önsöz...

Sana bakmak
Bir beyaz ka
ğıda bakmaktı
r
Her
şey olmaya hazı
r
Sana bakmak
Suya bakmakt
ı
r
Gördü
ğü
n suretten utanmak
Sana bakmak
Bütün rastlant
ıları
reddedip
Bir mucizeyi anlamakt
ı
r
Sana bakmak
Allah'a inanmakt
ır.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=